2 GODE RÅD:
 
1. I rigtig mange klasser er der traditioner for, at forældre mødes privat for at drøfte dette og hint. Sådanne møder forholder skolen sig ikke til, og jeg anbefaler derfor, at man ved sådanne sammenkom-ster/møder alene har de temaer på dagsordenen, som vedrører børnenes trivsel privat, altså det I som forældre har ansvar for. Ethvert dagsordens-punkt, som har med skolen at gøre, drøftes nu engang bedst, hvis en repræsentant fra skolen er til stede. Dette sikrer også skolens fordring om, at man taler med i stedet for om. Dette sikrer også, at drøftelser ikke går af sporet grundet misforståelser, som måske netop er opstået, fordi man ikke fik hørt situationen beskrevet fra den anden side.
 
2. Vores skole har med sit værdigrundlag brug for, at I som ambassadører fighter for skolens værdi-grundlag, som bl.a. gerne skulle afspejle rummelig-hed og beskedenhed.
Jeg beder derfor indtrængende om, at I ved private arrangementer vil tænke på dette. Undertiden hører jeg om private forældrearrangementer (altså klas-sens forældrekreds (alle/mødre/fædre)), som pludselig løber op i en kuvertpris på anselige beløb.
Jeg ville være ked af, om netop vores skole skulle få det ry, at man skal have pengepungen meget solidt i orden for at have sine børn gående her, ikke så meget grundet skolepengene, men grundet det niveau, forældrene sætter for sociale arrangemen-ter. Vi har haft dette tema på dagsordenen ved flere forældrerepræsentantskabsmøder, og forældre-kredsen har stærkt bakket op om skolens linie og har endda bedt mig om som skoleleder at minde om disse principper med jævne mellemrum.
 
Georg Høhling
(Skoleleder)